En kommunitet på flere steder.


Kanskje går du å tenker på å ta et år som er helt annerledes. Et år hvor du setter fokus på en jevn rytme, få gode røtter og se på retning for livet. Kanskje er dette året preget av ønsket om storby eller det kan være ønsket om å trekke seg litt tilbake.

Fra høsten 2017 tilbyr vi kommunitet både i Oslo sentrum og et nytt tilbud på Sole. Filadelfiakirkens leirsted Sole Hotell er et vakkert hotell idyllisk plassert langs Krøderen i Noresund. Stedet ligger ca. halvannen times kjøretur fra Oslo, helt ved vannkanten, med vakker natur som nærmeste nabo.

Kommunitet er et Bo – og bønnefellesskap hvor man får dekket kost og losji, for å leve et konsentrert liv bestående av bønn, praktisk arbeid, fellesskap, måltider, undervisning og hvile. Det settes også av tid til åndelig lesning, veiledning og sjelesorg. Det praktiske arbeidet er en viktig del av hverdagsrytmen, og gjøres her hovedsakelig i ulike deler av Filadelfiakirkens arbeid. Velger du Sole som base for https://www.cialissansordonnancefr24.com/ ditt kommunitets år vil bønn følge tilsvarende rytme som i Oslo, og arbeidet vil være lagt til aktivitetene som Sole tilbyr.

’Bønn og arbeid’ har vært klosterbevegelsens hovedbegreper gjennom alle tider, og kommunitetslivet består i stor grad av disse to elementene. Å bo et år i kommunitet er et radikalt valg, hvor du går motstrøms på flere områder i forhold til samfunnet. Det stille, tilbaketrukne og enkle livet, som strekker sine røtter dypt ned, står i sterk kontrast til samfunnets overfladiske jag etter å stadig bli sett og bekreftet. Et år i denne livsformen kommer til å gjøre noe med deg som du vil ha glede av for resten av livet. Du vil også knytte nære vennskap med de andre som bor under samme tak.

Tror du at dette kan være noe for deg? Send inn en søknad og kom inn på en uforplikende samtale. Vi ser frem til å møte nettopp deg.