Alle på oppdrag!

Hver vår har FBO diakonale uker ( Alle på oppdrag, FBO ) hvor vi vil være med å gjøre Oslo varmere! Da skal elevene ut av skolebygningen og bidra der det trengs, brette opp ermene og tenke mer på andre enn seg selv. Det handler om å gå ut av komfortsonen og gjøre ting de kanskje ikke er vant til eller at de her vil havne helt i sitt rette element og får brukt tjenestegavene sine fult ut.

Vi har fått et tett samarbeid med flere av Oslo sine sykehjem, frivillighetssentraler, steder for rusavhengige og lignende. Vi er på asylmottak og lager vafler med beboerne, leker og gir de oppmerksomhet. Vi rydder i klær som skal gis til trengende, smører matpakker og deler ut med et smil i Oslo`s gater, ”Harrytur” til Sverige med eldre i en av våre bydeler, lager sommerfester, vasker, beiser og maler hos både unge og eldre som trenger det. Verandaen skal gjøres klare for våren hos fru Olsen på 84 og vi går gatelangs med Kontakten og snakker med de som bor på gata. Gitaren er med på sykehjem hvor vi får lede andakter og synge med de eldre.

Alt dette og mere til får vi til på to uker hver vår. Tilbakemeldingene fra både mottaker og giver, er  takknemlighet og følelsen av selv å bli velsignet.

Vi håper med disse ukene å inspirere elevene våre til å leve et liv i tjeneste for Jesus og å få kjenne på velsignelsen av å bidra inn i hverdagen til andre mennesker.