Vi trener lovsangsledere


Tilbedelse er ikke en kristen oppfinnelse. Vi tror at tilbedelsen er en grunnleggende del av det å være menneske. I alle kulturer, på alle steder og til alle tider foregår og har det foregått tilbedelse.

Dypest sett tror vi at tilbedelse handler om menneskets innerste lengsler, og at vi alle trekkes mot det som fanger våre hjerters hengivenhet. Derfor blir det ikke et spørsmål om vi tilber, men hva vi tilber.

Vi brenner for å trene elevene våre til å først og fremst lede seg selv. «Du kan ikke lede mennesker til et sted du ikke selv har vært først», pleier vi å si. Det er lett å fokusere på det mest synlige, men akkurat som et isfjell er det mer avgjørende hva som befinner seg under overflaten enn over.

Lovsang har blitt en stor del av en moderne kirkes gudstjenesteliv. Men noen ganger hender det dessverre at lovsangen, som egentlig skal forene oss, blir det som splitter oss. Midt i dette står ofte unge og uerfarne lovsangsledere. Vi ønsker å istandsette elevene våre til å lede ulike mennesker, ulike generasjoner og ulike sammenhenger i lovsang. Vi tror det er avgjørende at lovsangstjenesten forvaltes av mennesker som har erfart gudsnærværet, forstått sine rolle og utviklet sine gaver.