Elevintervju med Kenneth André Inghelm Mørkved

Sommeren er kommet, festivaler er i gang og vi ser tilbake på et bibelskoleår som er forbi. Kenneth André valgte å bruke et år før studiene på bibelskole. Men hvorfor valgte du å starte bibelskolen?

Jeg begynte på bibelskole fordi jeg ønsket å få en større forståelse av hvem Gud er, og hvem jeg er i Ham.

Så når året er forbi, fikk du innfridd noen av forventingene du hadde til skoleåret?

Året på bibelskolen har gitt meg en større forståelse av hvem Gud er, hvem jeg er i Ham, trygge og nære relasjoner, samt mye moro og glede.

Hvis det er mulig å sette fingeren på det ene høydepunktet i løp av året. Hva vil det være?

Årets største høydepunkter har uten tvil vært høstturen til Rødungstøl Høyfjellshotell, for ikke å snakke om misjonsturen til Kenya i februar. Her gjorde Gud store ting i både mitt og medelevers liv, og vi fikk rom til og ble utfordret på å vokse både i troen og i relasjonene til hverandre. Særlig i Kenya var det svært givende å oppleve hvordan Gud var med oss hver eneste dag, og hvordan et liv i etterfølgelse av Ham fikk helt konkrete uttrykk gjennom de tingene vi gjorde.

Så til slutt, ville du anbefalt andre å ta et år på bibelskole?

Jeg vil absolutt anbefale et år på bibelskole, da det for min del har vært viktig for å bli bedre kjent med både meg selv og Gud, samt se mer av hvilken betydning helhjertet etterfølgelse av Jesus har for min relasjon til andre mennesker.