En ny høst

Sensommeren gjør sitt inntog når årets elever inntar Filadelfiakirken og Filadelfia bibelskole.

Vi starter året med storsamling og tilbedelse. F.V Solveig Stokka, David André Østby og Markus Nilsen Alle foto: Fila Kreativ // Øivind Ganesh Eknes

Opptaket har pågått fra våren, og nå er endelig dagen kommet. 175 forventningsfulle elever kommer inn i Barratt Kaffebar, og blir møtt av bibelskolestaben. Det er en lett stemning, med mange nye ansikt og mange inntrykk. Vi starter årets første storsamling med å dele bibelskolens drøm. Nemlig å trene og utruste unge mennesker til helhjertede etterfølgere av Jesus Kristus. Ved å studere bibelen, be sammen, lovsynge og ha fellesskap trener vi mennesker til å være etterfølgere av Jesus og misjonærer der de er etter et år på bibelskole.

I løp av et skoleår vil elevene ha praksis på ulike steder i kirken. Det kan være i barnekirken, på Enebakk, i bønnearbeidet eller i en annen tjeneste på huset.Det at elevene får være tett koblet på kirkens rytme, er med på å gi elevene den praktiske dimensjonen av kristenlivet.

Vi tror at et bibelskoleår kan være året som kan forandre alt. Som kirke er vi alle med på å virkeliggjøre denne drømmen. For sammen drømmer vi om å gjøre Jesus synlig for dem som ennå ikke tror.