Julekonserter i Filadelfiakirken

Julekonsertene i Filadelfiakirken

Visste du at nærmere 4000 skolebarn kommer vandrende inn i Filadelfiakirken denne uken? Nå er det tiden for julekonserter og som en del av kirken, får vi som skole være med på å bidra inn i denne produksjonen som handler om å gi litt varme ut i Oslo.

Som elev på bibelskolen ønsker vi å legge tilrette for at du skal kunne sette teori ut i praksis, og julekonsertene er av mulighetene vi får til å praktisere hva vi tror. I møtet med barn og voksne kan vi vise kjærlighet og medmenneskelighet, midt i en travel hverdag. Vi er med på å gi barn, unge og voksne en «Smak av himmel», med det vi er med på. Vi tror at julens budskap er så viktig at vi kan ikke la vær å fortelle andre om hva som skjedde i en stall i Betlehem for over 2000 år siden. Fødselen og livet til en mann som kom til å forandre verdenshistorien. Som bibelskole er vi inne i alle deler av produksjonen. Fra dramaøvelser til opprigg av lyd og lys. Alle funksjoner trengs når det settes igang en slik oppsetning, og ikke minst er alle like viktige for at vi skaper en god og helhetlig stemning for dem som kommer.  Så fra noen sier hei på gata til skolebarna er ute av julekonserten en time senere, handler om å gi det beste vi kan gi til den enkelte. Er du fortsatt i tvil på hva bibelskolen gjør under julekonserten, kan du jo se på noen av VLOGene vi har lagt ut før, under og etter julekonsertene!

 

Vi ønsker deg en velsignet adventstid!

 

Se mer:

Julekonsertpromo 2017

FBO_VLOG01 – Dette skjer i kulissene