Som elev på Disippel får du mulighet til å velge
mellom fire ulike fordypninger.

Menighet

Fordypningen for deg som ønsker å utvikle deg som frivillig,
leder eller medarbeider på ulike nivåer i kirke- og/eller organisasjonsliv.
Du vil bli trent og utfordret på områder som kommunikasjon, forkynnelse
og samarbeid. Du vil få et innblikk i Filadelfiakirkens mangfoldige arbeid,
og få undervisning av noen av kristen-Norges fremste kommunikatorer og ledere.

Ledelse
Forkynnelse
Kommunikasjon
Relasjoner

Global

Fordypningen for deg som liker å tenke nytt og å sprenge grenser.
Du vil få mulighet til å utvikle din forståelse av hva det si å leve et
misjonalt liv, både nasjonalt, internasjonalt og på ulike samfunnsarenaer.
Fordypningen vil blant annet gi deg redskaper for nytenkning, ledelse og
gründerskap som vil utruste deg til å nå ut med evangeliet på ulike måter.
Det vil også bli gitt gode og spennende praksismuligheter, blant annet
gjennom «Oppreist» – et tenåringsprosjekt i Oslos skoler, misjonsprosjekt
knyttet til Filadelfiakirkens misjonsarbeid m.m.

Misjon
Nytenkning
Samfunn/kulturforståelse
Ledelse/Prosjektledelse

Lovsang

Fordypningen for deg med hjerte og interesse for lovsang, sang og musikk. Fordypningen vil blant annet fokusere på områder som lovsangens teologi, musikkforståelse, praktisk lovsangsledelse, teambygging og låtskriving.
Ansvarlig for Lovsang er David André Østby, som er leder for lovsangsarbeidet i Filadelfiakirken. I tillegg vil du få undervisning av sentrale lovsangere fra Filadelfiakirken, samt spennende gjestelærere fra inn- og utland. Det vil bli gitt gode praksismuligheter tilknyttet Filadelfiakirkens pulserende lovsangsarbeid. Fordypningen forutsetter grunnleggende musikalske ferdigheter.

Lovsang

Musikk

Kreativitet

Kreativ

Drømmer du om å bruke dine gaver og talent til å bygge en kreativ skapende kirke? På kreativ vil du berøre ulike former og uttrykk som sammen skaper den store fortellingen. Målet for skoleåret er at du skal videreutvikle ditt kreative talent og istandsette deg til å jobbe i og utenfor kirken.
PR og kommunikasjon
Kreative uttrykk
Sosiale medier
Klikk her for å lese mer