Innhold

Jesus sine siste ord var å gå ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag. Kirken har en stor rolle i å være med å spre evangeliet i ord og handling til den som ennå ikke har hørt og som lever under vanskelige levekår. Gjennom dette tilbudet ønsker vi å eksponere deg for en stadig mer global verden og hvordan kirken kan utgjøre en forskjell nettopp i dette oppdraget. Året vil gi kunnskap om hvordan dette kan gjøres, gjennom teori og praksis. Et år på global er tett koblet på Filadelfiakirkens arbeid (Fila Global), som er pionerarbeid, barmhjertighetsarbeid og ledertrening. I tillegg ønsker vi å legge til rette for egenutvikling, og du vil få personlig oppfølging. Vi ønsker å utfordre og motivere deg til tjeneste, dette gjennom variert undervisning og praksis.

Praksis

De siste årene har praksisen enten vært i Asia eller i Afrika. Vi kan tilby 3 måneders kontinuerlig praksis hvor du i sammen med ett tema for spennende og utfordrende oppgaver tett knyttet på den lokale kirken.

Tema

Kirke og menighetsplanting
Kulturforståelse og kommunikasjon
Missiologi
Ledelse
Selvutvikling
Strategier i misjonsarbeid
Ulike typer misjonsarbeid
Sosialt arbeid blant vanskeligstilte grupper i Norge

Opptakskrav

Vi krever ingen formell utdanning for dette tilbudet, men har et ønske om at du har gått et år på bibelskole eller DTS. Praktisk erfaring kan erstatte dette. Elever som er i et utdannelsesløp, har en utdannelse eller yrkeserfaring etter videregående vil bli foretrukket.