Global

Undervisningen på Global gjøres i samarbeid med

MBS_logo

Innhold

Kirken har en stor rolle i å være med å spre evangeliet i ord og handling til den som ennå ikke har hørt og som lever under vanskelige levekår. Gjennom dette tilbudet ønsker vi å eksponere deg for en stadig mer global verden og hvordan kirken kan utgjøre en forskjell. Året vil gi kunnskap om hvordan dette kan gjøres, gjennom teori og praksis. Et år på global er tett knytt på Filadelfiakirkens arbeid (Fila Global), som er pionerarbeid, barmhjertighetsarbeid og ledertrening. I tillegg ønsker vi å legge til rette for egenutvikling, og du vil få personlig oppfølging. Vi ønsker å utfordre og motivere deg til tjeneste, dette gjennom variert undervisning og praksis. Du vil få tilbud om praksis som er koblet på Fila Global eller PYM sitt arbeid.

Praksis

Vi kan tilby praksis i Asia, Afrika, Sør Amerika eller Europa. Praksisinnhold vil variere avhengig av praksissted. Vi vil kunne tilby opp til 3 måneders kontinuerlig praksis

Tema

Kulturforståelse
Misjon & barmhjertighetsarbeid
Ledelse
Teologi
Selvledelse

Opptakskrav

Vi krever ingen formell utdanning for dette tilbudet, men har et ønske om at du har gått et år på bibelskole eller DTS. Praktisk erfaring kan erstatte dette. Elever som er i et utdannelsesløp, har en utdannelse eller yrkeserfaring etter videregående vil bli foretrukket.