FBO & UT holder koken.

  Så er atter helg. Høsten har satt sitt preg på Oslo, med regn og gulnet løv. Likevel har uken …

Lovsang

Oppstart for lovsangsfordypningen

Fordypninger

Første år med fordypninger på første året!

Ny høst

Nok et skoleår er startet og det er mange nye elever som har begynt på Filadelfia Bibelskole.