Skoleåret

Første skoledag for Disippel er 22. august.
Første skoledag for Tjeneste er 21. august
Siste skoledag er 9. juni. Vi følger skoleruta for Oslo i forhold til ferier og fridager.

Skoleruta for  2018 – 2019

Høsten 2018
Oppstart 22. august
Høstferie Uke 40
 Juleferie 20.desember – 3.januar
Våren 2019
Oppstart 2. januar
Fridager 1. mai, 17.mai, 30 og 31. mai(Kristi Himmelfartsdag), 10.juni (2.pinsedag)

 Timeplan

Det er undervisning fra tirsdag til fredag fra kl 08.30 til kl 14.30. I tillegg til dette er det obligatorisk uke- og helgepraksis i kirke. Praksis settes opp i samarbeid med praksiskoordinator. Velg mellom timeplan for Disippel eller Tjeneste.

** Enkelte endringer i timeplanen kan forekomme.


Studietur

For skoleåret 2018/2019 vil Disippel reise på tur til Kenya som tidligere år.
For studenter som velger Tjeneste, vil studietur variere ift. praksisområde som blir valgt.


Lokaliteter

Filadelfia Bibelskole holder til i Pilestredet 27H. vis-a-vis Filadelfiakirken Oslo


Området

Oslo er Norges hovedstad og har et variert kulturtilbud. Med et spenn fra teknisk museum via Munch til Operaen, har du mulighet til å se og oppleve mye av det norsk kulturliv har å by på. Skulle du være mer interessert i kaféliv eller lange turer i skog og mark, er det rikelig med turstier i marka, bare 10-15 minutter unna med t-banen. Oslo kan tilby gode friluftsaktiviteter, sommer som vinter.


Bosted

Studentene har selv ansvar for å finne et sted å bo. I Oslo er det mange muligheter for å skaffe seg bolig. Vi anbefaler deg å være tidlig ute på boligmarkedet. Ta kontakt med FBO dersom du trenger hjelp. Av og til får vi kjennskap til noen leiligheter eller hybler til utleie for bibelskole elever. Vi har dessverre ingen faste leiligheter å tilby, og heller ikke internat.


Økonomi

Skoleavgiften er på kr 8000,- pr semester. Det er et høst- og et vårsemester. I tillegg til dette reiser vi på en studietur til et av Filadelfiakirkens statsningsområder. Denne turen er obligatorisk og koster 18 000.* prisen kan variere noe grunnet valutakurs.
Det kan tilkomme 300,- i egenandel for transport på turer innad i Norge. 

For elever på tjeneste vil pris på turer variere ift. valgte stream.

Retningslinjer for betaling

Informasjon om Lånekassen

Filadelfia Bibelskole er godkjent som fulltidsstudium. Som elev er du derfor berettiget lån og stipend i Lånekassen. Når du er tatt opp som elev ved bibelskolen, kan du søke stipend/lån på lanekassen.no (husk at skolen heter «Filadelfia Bibelskole»). Vi oppfordrer deg som elev til å være forsiktig med å ta opp for store lån. Prøv heller å finansiere mest mulig gjennom egeninnsats.

Regler for dette, tilbakebetaling osv. får du vite ved å henvende deg til Lånekassen. Regionskontoret i Oslo tlf: 22 72 68 20, hjemmeside: www.lanekassen.no

Blir du tatt opp som elev på Tjeneste, vil du motta et eget informasjonsskriv omkring søknad til Lånekassen.


Jobbmuligheter

Skoledagene er lagt opp slik at det skal være mulig å kombinere den med en deltidsjobb.


Opptakskrav og søknaden

Du kan søke Filadelfia Bibelskole ved å klikke deg inn på ”Søk her”.   Opptakskravene for Filadelfia Bibelskole skole er todelt.

Disippel: Er du 18 år, kan du søke skolen. Det er ingen øvre aldersgrense, men majoriteten av søkerene er i aldersgruppen 18-25 år.

Tjeneste: Vi anbefaler at du enten har gått bibelskole før. Praktisk erfaring kan kompensere for bibelskoleåret. På noen valg, vil det være utdypende opptakskrav. Referanser er ønskelig.