Søknad for opptak til Disippel klasse – norsk språklig undervisning

 APPLICATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS ARE AVALIBLE HERE


 • Søkedato
 • Personalia

 • Fyllt ut hvis du svarte ja på om du bor et annet sted nå.
 • Nærmeste pårørende

 • Bakgrunn

 • Skole, utdanning, yrker, verneplikt

  Dersom du ikke har fullført videregående skole må vi foreta en realkompetanse vurdering. Den vil bl.a bestå av noe skriftlig arbeid som du må levere inn, samt en samtale med skolens ledelse.
 • Eks. Attest eller vitnemål
 • Eks. Attest eller vitnemål
 • Utfyllende informasjon

 • Skriv litt om bakgrunnen for din søknad
 • Fordypninger

  Velg fordypning med prioritet 1 og 2. Du skal kun velge 2 av 4. Med forbehold om antall elever på valgt fordypning. Er du usikker på hvem du skal velge så gå inn på menyen fordypninger og les mer om hver enkelt fordypning.