Søknad for Norske elever til Tjeneste

THIS IS NOT AN APPLICATION FORM. APPLICATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS ARE AVALIBLE HERE


 • Søkedato
 • Personalia

 • Fyllt ut hvis du svarte ja på om du bor et annet sted nå.
 • Nærmeste pårørende

 • Bakgrunn

 • Skole, utdanning, yrker, verneplikt

  Dersom du ikke har fullført videregående skole må vi foreta en realkompetanse vurdering. Den vil bl.a bestå av noe skriftlig arbeid som du må levere inn, samt en samtale med skolens ledelse.
 • Eks. Attest eller vitnemål
 • Eks. Attest eller vitnemål
 • Utfyllende informasjon

 • Skriv litt om bakgrunnen for din søknad